Kurumsal

runmate hakkımızda

Analiz

İK Süreçlerinin Analizi ve Durum Tespiti

Tasarım

İK Süreçlerinin Yapılandırılması

İş gerekleri, yetkinlikleri ve tanımlarının oluşturulması

Organizasyon şemasının oluşturulması

Norm Kadroların Oluşturulması

Pozisyonlara göre unvan yapısının oluşturulması

Performans değerlendirme sisteminin oluşturulması

İş değerleme, ücret ve yan haklar sistemlerinin oluşturulması

Terfi ve atama prosedürünün oluşturulması

Eğitim ihtiyaç belirleme, planlama ve uygulama sistemlerinin oluşturulması

Ödüllendirme sistemlerinin oluşturulması

İş akdi fesih işlemleri prosedürünün oluşturulması

İç Bordro Sisteminin kurgulanması ve uyarlanması

Özlük İşlemleri alt yapısının oluşturulması

Uygulama

İK Uygulama Projelerinin Yönetilmesi

Araştırma, Seçme ve İşe Yerleştirme

İş gücü azaltma ve iş arama danışmanlığı (outplacement)

İnsan Kaynakları departmanı işleyiş danışmanlığı

Kurumsal yapılanma ve kurum kültürünün yerleştirilmesi çalışmaları

Değerlendirme ve Geliştirme Merkezi uygulamaları

Çalışan memnuniyeti anketi

Kuruma özel Mesleki ya da Kişisel Gelişim Eğitimleri

Yönetici Koçluğu

Yabancı Çalışma İzinleri ve Takibi (Expat Yönetimi)